Här byggs det en fin hönsgård av resterna från grannbondens gamla nedrivna lada. Återbruk är saken.