Diplomerad Mediyogainstruktör 19/12-17. Vidare Mediyogalärare 8/5-18. För information om kurser/klasser se under fliken Aktuellt.