Studion växer fram och beräknas vara klar i september 2018.